Regulamin zakupów

 

R E G U L A M I N

księgarni internetowej Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

 

§ 1

Księgarnia internetowa

               Księgarnię internetową prowadzi Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolski przy ul. Teatralnej 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski, telefon 95-721 60 71 lub 95-721 60 30, adres poczty elektronicznej: ksiegarnia@ajp.edu.pl, zwana w dalszej części Regulaminu Uczelnią.

§ 2

Akceptacja Regulaminu

               Złożenie zamówienia w księgarni internetowej przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu księgarni internetowej Akademii im. Jakuba z Paradyża w całości.

§ 3

Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok za pośrednictwem strony internetowej www.ksiegarnia.ajp.edu.pl,
  na której widnieje wykaz publikacji, Regulamin oraz formularz zamówienia.
 2. Warunkiem dokonania zamówienia wybranej publikacji jest wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia.
 3. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma odpowiedź.
 5. Klient ma prawo wprowadzić zmiany w zamówieniu, bądź całkowicie je anulować, o ile nie zostało jeszcze przekazane do realizacji. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia lub decyzję o anulowaniu zamówienia można przekazać:

        1) pocztą elektroniczną na adres: ksiegarnia@ajp.edu.pl;

        2) telefonicznie: 95-721 60 71, 95-721 60 30 w godz.: 8.00-15.00 (poniedziałek-piątek).

§ 4

Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia następuje po uprzednim dokonaniu przedpłaty na konto Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim: Santander Bank, numer: 21 1500 1416 1214 1001 9153 0000, Akademia im. Jakuba z Paradyża, ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym wpłynęły środki na konto Uczelni.
 3. Zakup towaru jest potwierdzany fakturą VAT.
 4. Publikacja oraz faktura VAT przesłane zostaną Klientowi Pocztą Polską na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do momentu wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy przesyłki realizowany przez Pocztę Polską.
 6. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską.

§ 5

Ceny sprzedaży

 1. Ceny publikacji znajdujących się w ofercie księgarni internetowej wyrażone są w złotych polskich i zawierają stawkę VAT.
 2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen publikacji znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych
  do realizacji.
 3. Uczelnia zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych publikacji z oferty bez uprzedzenia.
 4. Koszty przesyłki ustalane są wg cennika Poczty Polskiej i wynoszą:

        1) przesyłka listowa priorytetowa (waga do 1000 g) – 5,00 zł;

        2) paczka pocztowa priorytetowa (waga od 1000 g do 2000 g) – 13,00 zł. 

§ 6

Reklamacje

 1. Jeśli po otrzymaniu przesyłki Klient stwierdzi, że publikacje są niezgodne z zamówieniem, winien je odesłać na koszt Uczelni. Sposób odesłania publikacji należy wcześniej uzgodnić drogą telefoniczną bądź pisemną pod numerem lub adresem, o którym mowa w § 1 i 3 ust. 5.
 2. Wszystkie reklamacje dotyczące publikacji Uczelni należy zgłosić pocztą elektroniczną lub bezpośrednio na adres Uczelni, o którym mowa w § 1 i 3 ust. 5.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, numer dowodu zakupu (faktura VAT) oraz opis przedmiotu reklamacji.
 4. Reklamacje są rozpatrywane na bieżąco, maksymalnie do 7 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem, lub telefonicznie, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez kupującego.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, w tym prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania danych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Uczelnia zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie księgarni internetowej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl